• / +91-9654438840 / 9540192905
  • Follow Us
Kailash mansarovar Yatra

Tibet & Nepal Tour Packages

Kailash Mansarovar

Lhasa Tour Package

Duration : 7 Nights / 8 Days

Destinations : Kathmandu - Lhasa

Nepal

Express Nepal Tour

Duration : 3 Nights / 4 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Nagarkot - Bhaktapur

Pokhara

Kathmandu & Pokhara Tour Package

Duration : 5 Nights / 6 Days

Destinations :Kathmandu - Pokhara - Sarangkot

Kailash Mansarovar

Muktinath Darsan After Kailash Yatra

Duration : 4 Nights / 5 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Jomsom - Muktinath

Kailash Mansarovar

Muktinath Darsan Package

Duration : 5 Nights / 6 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Muktinath

Bhaktapur

Nepal Discover Tour Package

Duration : 8 Nights / 9 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Nagarkot - Bhaktapur - Sarangkot - Lumbini - Chitwan

Kailash Mansarovar

Classic Nepal Tour Package

Duration : 7 Nights / 8 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Sarangkot - Chitwa - Kathmandu

Kailash Mansarovar

Kathmandu Valley Tour Package

Duration : 3 Nights / 4 Days

Destinations : Kathmandu - Patan - Nagarkot

Kailash Mansarovar

Muktinath Tour with Janakpur

Duration : 6 Nights / 7 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Jomsom - Muktinath - Pokhara - Janakpur - Kathmandu

Kailash Mansarovar

Pokhara Tour Package by Air

Duration : 4 Nights / 5 Days

Destinations : Kathmandu - Pokhara - Sarangkot - Pokhara